Djuren på Bergakungen

Bergakungen är belägen i ett område med omgivande naturreservat och kulturarv som mycket gamla ängar och betesmarker, stenmurar och fägator. Mitt i denna trolska kulturbygd bor en stor familj afrikanska dvärggetter. Getterna är inte bara väldigt söta utan har framförallt ett mycket viktigt uppdrag, nämligen att bevara de gamla betesmarkerna så att de inte växer igen, och getterna älskar sitt jobb!

På Bergakungen kan man även träffa höns, ankor och kaniner som också hjälper till med viktiga sysslor.

De mindre djuren är också väldigt viktiga i naturen, vi arbetar just nu därför med att anlägga tre små blomsterängar till de små insekterna.

Obs i hagarna finns vatten och djur, föräldrar ansvarar för sina barn om de är inne i hagarna.

Registrera din kurs

För att hålla din kurs på bergakungen kan du fylla i fälten nedan. Vi kommer sedan att kontakta er för mer information.

Ta hand om djuren

• Gå gärna in och gosa med djuren men mata dem inte, de kan få ont i magen.

• Bryt inte av kvistar eller på annat sätt skada växter på anläggningen för att mata djuren, föräldrar ansvarar för sina barn.

• Getterna är lugna och vana vid barn, ha uppsikt över barnen vid kontakt med djuren, innanför och utanför hagen.

Om getter

Afrikanska dvärggetter blir ca 45 cm höga och kan bli upp till 14 år gamla, de får egna ungar redan vid ett års ålder. Det vanligaste är att getterna får en eller två killingar åt gången.

Deras huvudföda är gräs, örter och blad.

Getterna ger mycket mjölk, upp till 2,5 liter per dag. Mjölken innehåller mer fett och protein än komjölk och man använder den till att göra både smör, ost och tvål av.

ADRESS:

Ebbarp 3625, 283 91 OSBY

TELEFON/SMS

0793-189696

BESÖK VÅR SYSTERANLÄGGNING:

Tydingesjöns Camping & Festplats

HÖGSÄSONG:

1 Juni – 31 Aug

ORG.NR:

556449-8854

Translate »

Registrera din kurs

För att hålla din kurs på bergakungen kan du fylla i fälten nedan. Vi kommer sedan att kontakta er för mer information.